Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία ΜΓΥ 3 6  
102 Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού ΜΕΥ 3 6  
103 Γενική Κοινωνιολογία ΜΓΥ 3 6  
104 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΜΓΥ 3 6  
105 Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΓΥ 3 6  

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
201 Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία ΜΓΥ 3 6  
202 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
203 Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά ΜΕ 3 6  
204 Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών ΜΓΥ 3 4  
205 Κοινωνική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 4  
206 Κοινωνιολογία της Υγείας ΜΓΥ 3 4  

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
301 Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ΜΕ 3 6  
302 Μέθοδοι Επικοινωνίας και Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 6  
303 Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας ΜΕ 3 6  
304 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 6  
305 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΜΓΥ 3 6  
Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου)
306 Γενική Παιδαγωγική ΜΕΥ 3 4  

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
401 Κοινοτική Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
402 Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες ΜΕ 3 6  
403 Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων ΜΕΥ 3 6  
404 Κοινωνιολογία της Οικογένειας ΜΕΥ 3 6  
405 Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους ΜΕ 3 6  
Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου)
406 Διδακτική ΜΕΥ 3 4  

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
501 Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεμβάσεων ΜΕ 3 6  
503 Μέθοδοι και Δεξιότητες Συνέντευξης ΜΕ 3 4  
504 Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία ΜΕ 3 4  
512 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Α΄ ΟΜΑΔΑ
506 Διακρίσεις & Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 4  
507 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΜΕΥ 3 4  
513 Κοινωνιολογία της Απόκλισης ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Β΄ ΟΜΑΔΑ
508 Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία ΜΕΥ 3 4  
509 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΜΕΥ 3 4  
510 Διεθνής Κοινωνική Εργασία και Ελληνική Πραγματικότητα ΜΕΥ 3 4  
Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου)
511 Διδακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες ΜΕΥ 3 6  

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
601 Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 4 8  
602 Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης ΜΕΥ 3 5  
603 Συμβουλευτική και Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Γ΄ ΟΜΑΔΑ
604 Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις ΜΕΥ 3 4  
605 Δικαστική Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 4  
606 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Δ΄ ΟΜΑΔΑ
607 Κοινωνική Εργασία και Αναπηρία ΜΕΥ 3 4  
608 Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους ΜΕΥ 3 4  
609 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΜΕΥ 3 4  

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
701 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 4 8  
702 Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια ΜΕ 3 5  
703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση –Εποπτεία Ι ΜΕ 3 11  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Ε΄ ΟΜΑΔΑ
704 Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Εργασία και Κινήματα ΜΕΥ 3 6  
705 Ψυχιατρική ΜΕΥ 3 6  
706 Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο ΜΕΥ 3 6  

H΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
801 Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
802 Ριζοσπαστική και Κριτική Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
803 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση –Εποπτεία ΙΙ ΜΕ 3 12  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - ΣΤ΄ ΟΜΑΔΑ
804 Αγγλική Γλώσσα -Ορολογία ΜΕΥ 3 6  
805 Κοινωνική Εργασία στην Υγεία ΜΕΥ 3 6  
806 Έμφυλες Ταυτότητες και σεξουαλικός προσανατολισμός ΜΕΥ 3 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
807 Πτυχιακή Εργασία ΜΕΥ 8