Έρευνα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσει ιδιαίτερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας.

Η έρευνα των μελών του τμήματος είναι πολυεπίπεδη, διεπιστημονική και αναπτύσσεται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών, συνεδρίων αλλά και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.