Έρευνα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσει ιδιαίτερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας. Η έρευνα των μελών του τμήματος είναι πολυεπίπεδη, διεπιστημονική και αναπτύσσεται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών, συνεδρίων αλλά και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 

Παράλληλα το Τμήμα διαθέτει ένα ενεργό ερευνητικό Εργαστήριο: