Δ΄ Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
401 Κοινοτική Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
402 Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες ΜΕ 3 6  
403 Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων ΜΕΥ 3 6  
404 Κοινωνιολογία της Οικογένειας ΜΕΥ 3 6  
405 Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους ΜΕ 3 6