Ζ΄ Εξάμηνο

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
701 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 4 8  
702 Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια ΜΕ 3 5  
703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση –Εποπτεία Ι ΜΕ 3 11  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Ε΄ ΟΜΑΔΑ
704 Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Εργασία και Κινήματα ΜΕΥ 3 6  
705 Ψυχιατρική ΜΕΥ 3 6  
706 Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο ΜΕΥ 3 6