Εργαστήριο Ε.ΣΥ.ΨΥ.ΚΟΠ

Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (Ε.ΣΥ.ΨΥ.ΚΟΠ)

 

Επισκευτείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου ΕΣΥΨΥΚΟΠ

Στελέχωση Εργαστηρίου ΕΣΥΨΥΚΟΠ

ΦΕΚ ίδρυσης ΕΣΥΨΥΚΟΠ