ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
601 Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 4 8  
602 Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης ΜΕΥ 3 5  
603 Συμβουλευτική και Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Γ΄ ΟΜΑΔΑ
604 Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις ΜΕΥ 3 4  
605 Δικαστική Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 4  
606 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Δ΄ ΟΜΑΔΑ
607 Κοινωνική Εργασία και Αναπηρία ΜΕΥ 3 4  
608 Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους ΜΕΥ 3 4  
609 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΜΕΥ 3 4