Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία ανά τον κόσμο

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών
European Association of Schools of Social Work
International Association of Schools of Social Work
Council on Social Work Education
American Board of Examiners in Clinical Social Work

Επαγγελματικοί Σύλλογοι κοινωνικών λειτουργών ανά τον κόσμο

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
International Federation of Social Workers
National Association of Social Workers
Canadian Association of Social Workers
British Association of Social Workers
Australian Association of Social Workers
Clinical Social Work Association
American Association for Psychoanalysis in Clinical Social Work

 

Επιστημονικά Περιοδικά Κοινωνικής Εργασίας

Περιοδικό Κοινωνική Εργασία
European Journal of Social Work
International Social Work
Journal of Social Work Practice. Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community
The British Journal of Social Work
Social Work Education
Journal of Teaching in Social Work
Journal of Social Work Education
Clinical Social Work Journal
The Clinical Supervisor
Social Work
Child and Family Social Work
Qualitative Social Work
Research on Social Work Practice
Smith College Studies in Social Work
Psychoanalytic Social Work
Children and Schools
Social Work with Groups
Social Work in Health Care
Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation
Social Work in Public Health
Health and Social Work
Social Work in Mental Health
Journal of Gerontological Social Work
Jounal of Social Work Practice in the Addictions
Journal of Community Practice
Administration in Social Work
Families in Society
Journal of Family Social Work
Journal of Social Work
Social Service Review
Social Work Research
International Journal of Social Welfare
Practice Social Work in Action
Journal of Evidence-Based Social Work
Journal of Social Work Values and Ethics
Journal of Social Work in End-of-Life and Palliative Care
Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work
Journal of Religion and Spirituality in Social work
Affilia. Journal of Women and Social Work
Australian Social Work
Indian Journal of Social Work
China Journal of Social Work
Asian Social Work and Policy Review
School Social Work Journal
Advances in Social Work (online)
Social Work & Society (online)
Critical Social Work (online)
Beyond the Couch (online)
Journal of the Society for Social Work and Research (online)
Journal of Global Social Work Practice (online)