Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακο Προγραμμα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 υλοποιείται το Δι-ιδρυματικό, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό ( Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1935 Β’/19-04-2022).

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Συνηγορίας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και στους βασικούς τομείς. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τα σύνθετα θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση και κατανόηση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Συνηγορίας στο πλαίσιο άσκησης τους στις σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες. Το προτεινόμενο μεταπτυχιακό εστιάζει στην περιγραφή, ανάπτυξη και κριτική αλληλεπίδραση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στο ιδιαίτερο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τεχνικές συνηγορίας.

Η καινοτομία του Προγράμματος έγκειται αφ’ ενός στο γεγονός πως για πρώτη φορά διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο η συνηγορία στις κοινωνικές υπηρεσίες σε συνάρτηση με τα κοινωνικά δικαιώματα αφ’ ετέρου στην διεπιστημονική προσέγγιση και στην συνεργασία ακαδημαϊκών τμημάτων από δύο πανεπιστήμια του εσωτερικού.

Το συγκεκριμένο   Δ.Π.Μ.Σ είναι χωρίς δίδακτρα, απευθύνεται σε απόφοιτες/τους τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και διαρκεί 1,5 έτος. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του https://dipms.panteion.gr/main/ 

Για την προκήρυξη για το μεταπτυχιακό έτος 2023-2024 δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ Α.Ε.2023 2024 (1)