Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Το Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων (Κ.Ε.Κ.Α.Κ.) είναι το πρώτο ακαδημαϊκό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει στη διεπιστημονική έρευνα, τον πολιτικό αντίκτυπο και την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας σχετικά με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.

Έδρα του Κέντρου είναι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα. Η τοποθεσία του Κέντρου και η συνεργασία του με τοπικούς φορείς, προσφέρουν ένα ιδιαίτερο και δυναμικό επιστημονικό περιβάλλον που συμβάλει  στην παρατήρηση, κατανόηση και αντιμετώπιση ιστορικών και εν εξελίξει κοινωνικών κρίσεων.

Τα μέλη του Κέντρου αντιλαμβάνονται τις «κρίσεις» με την ευρεία έννοια, ως πολύπλοκα κοινωνικοπολιτικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά φαινόμενα που προκαλούν σε άτομα, κοινότητες και χώρες ακραία αβεβαιότητα, ανασφάλεια και απώλεια αλλά συνάμα μπορούν να ενισχύσουν και την ανθεκτικότητα, την αλληλεγγύη και τις μεταβάσεις προς την κοινωνική αλλαγή. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο οι κρίσεις, όσο βαθιές κι αν είναι, παρέχουν ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών συστημάτων και τελικά αναδιαμορφώνουν τον κόσμο. Η παγκόσμια και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. 

Τα μέλη του Κέντρου, επί του παρόντος, αναπτύσσουν έρευνα που αφορά τα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

 • Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Κρίση
 • Covid-19 ως κοινωνική κρίση αλλά και κρίση της δημόσιας υγείας
 • Ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμοί και μετακινήσεις προσφύγων
 • Ιστορικές κακές πρακτικές/παραβιάσεις κοινωνικών υπηρεσιών
 • Θεσμικός ρατσισμός και δομική ομοφοβία 
 • Επανορθωτική, ανταποδοτική και μεταβατική δικαιοσύνη

Δεδομένου πως η φύση των περισσότερων κοινωνικών και ανθρωπιστικών κρίσεων ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, το ΚΕΚΑΚ δίνει προτεραιότητα σε συνεργασίες που είναι πραγματικά διεθνείς και πολυεπίπεδες. Το ΚΕΚΑΚ έχει ήδη δημιουργήσει συνθήκες εποικοδομητικής συνεργασίας δεσμούς με ερευνητές/τριες και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς, ενώ καλωσορίζει προτάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών με δίκτυα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα. 

 

Στόχοι

Η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Κέντρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους στόχους:

 1. Διερεύνηση των ιστορικών, πολιτικών, οικονομικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλουν στην πυροδότηση κρίσεων.
 2. Πρόβλεψη και πρόληψη κοινωνικών και ανθρωπιστικών κρίσεων (crisis prevention/ disaster preparedness). 
 3. Διαχείριση κρίσης (crisis/ disaster management) 
 4. Αποκατάσταση και υποστήριξη κοινοτήτων που έχουν πληγεί από κρίση. 
 5. Χαρτογράφηση και μελέτη των πηγών ευαλωτότητας και ανθεκτικότητας κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων.  

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου στελεχώνεται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, από επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, από υποψήφιους διδάκτορες καθώς και από ερευνητικούς εταίρους/ επισκέπτες καθηγητές. Παράλληλα το ερευνητικό και διοικητικό έργο του εργαστηρίου εμπλουτίζεται και από τη συμβολή διεθνούς συμβουλευτικής ομάδας (International Advisory Board) που απαρτίζεται από έμπειρους ερευνητές/ τριες διεθνούς αναγνώρισης. 

Η ερευνητική μεθοδολογία του εργαστηρίου διέπεται από διεπιστημονικότητα, εμπίπτει στην ευρεία περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών και αφορά στα επιμέρους πεδία εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Έρευνας. 

Το κέντρο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα σταθερό και πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων που  στοχεύουν στη δημιουργία ενός ζωντανού περιβάλλοντος τόσο για όσους εργάζονται σε αυτό όσο και για το ευρύτερο κοινό. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου, στο σύνδεσμο: https://crises.uniwa.gr