Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού

Το Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού επιθυμεί να προσφέρει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματός μας, μέσα στο πλαίσιο του αντικειμένου του.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Τμήμα:

α) Ηλεκτρονικά:

  • μέσω της επίσημης σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
    (Κεντρική Σελίδα → Υπηρεσίες → Υπηρεσίες προς Φοιτητές → Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού) ή 
  • στην ιστοσελίδα του ή
  • στο facebook «Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού ΠΑΔΑ»,

 

β) Στο γραφείο του, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο Κ14, τηλ. 210 538 5180.