Χαιρετισμός Προέδρου

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,

Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και με πολλές προκλήσεις επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, με κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σύνθετων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση των ανθρώπων. 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής θεραπεύει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας με τη πολυετή ακαδημαϊκή του εμπειρία και με ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή Πρότυπα για την Εκπαίδευση στη Κοινωνική Εργασία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Κοινωνικής Εργασίας. Παρέχει σύγχρονες γνώσεις, μεθοδολογία, κατάλληλες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που διασφαλίζουν την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους δραστηριότητα και εξέλιξη. 

Παράλληλα, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, με τη λειτουργία των Ερευνητικών του Εργαστηρίων και των συνεργασιών που αναπτύσσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας, στην εξέλιξη της επιστήμης και στη καινοτομία, με στόχο τη διαρκή εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών στις νέες κοινωνικές ανάγκες για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής προετοιμασίας των κοινωνικών λειτουργών.

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι του Τμήματός μας διαθέτουν κατάλληλα και μοναδικά προσόντα και έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης και σταδιοδρομίας σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η παιδική προστασία και η οικογενειακή συμβουλευτική, η ψυχική υγεία και οι εξαρτήσεις, η υγεία, η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή, η αναπηρία, η κοινοτική ανάπτυξη, η δικαιοσύνη, η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού, η αντιμετώπιση των αναγκών μεταναστών – προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων, η έρευνα και ανάλυση θεμάτων κοινωνικής πολιτικής,  κ.ά.

Η ελληνική κοινωνία και οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες αναγνωρίζουν τη σημαντική προσφορά και την αξία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και το κατατάσσουν ως το πλέον ανταγωνιστικό μεταξύ των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και γενικότερα των Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας. 

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μας κοινότητας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, δεσμευόμαστε όλες και όλοι – φοιτήτριες και φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, απόφοιτές και απόφοιτοι – στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου και του σεβασμού της διαφορετικότητας και υποστηρίζουμε στο ακαδημαϊκό μας περιβάλλον το διάλογο, την ανακάλυψη, τη κριτική σκέψη, το σεβασμό, τη συνεργασία και τη καινοτομία. Μαθαίνουμε μαζί και ενεργούμε μαζί για να ανταποκρινόμαστε με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας όσο και στην προαγωγή της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Ιωακειμίδης Βασίλειος

Καθηγητής