Γενικές Πληροφορίες

Η Επιτροπή Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, αποτελείται από τους/τις:

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι

Στο εργαστηριακό μάθημα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία Ι (ΠΕΑ – Εποπτεία Ι) μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τριες Ζ ́ εξαμήνου (και άνω) που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα παρακάτω προαπαιτούμενα μαθήματα:

• Β ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ
• Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
• Ε ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
• Ε ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
• Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (προαπαιτούμενο του προηγούμενου)

 

Το εργαστηριακό μάθημα ΠΕΑ – Εποπτεία Ι περιλαμβάνει:

(1) την Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ), για την υλοποίηση της οποίας οι φοιτητές/τριες τοποθετούνται σε, συνεργαζόμενες με το Τμήμα, Κοινωνικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής, και πραγματοποιείται 4 ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή) με πλήρες ωράριο και

(2) την Εποπτεία που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 3 ώρες.

 

Μετά τη λήξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καλούνται οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας, από τη λίστα των συνεργαζόμενων ανά εξάμηνο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες όπου ενδιαφέρονται να ασκηθούν.

 

Καθώς το μάθημα ΠΕΑ – Εποπτεία είναι εργαστηριακό, λαμβάνονται παρουσίες. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 2 μόνο απουσιών από την Εποπτεία και 10 ημερών απουσίας από την ΠΕΑ. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ

Στο εργαστηριακό μάθημα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία ΙΙ (ΠΕΑ – Εποπτεία ΙΙ) μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τριες Η ́ εξαμήνου (και άνω) που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία Ι (ΠΕΑ – Εποπτεία Ι)

 

Το εργαστηριακό μάθημα ΠΕΑ – Εποπτεία ΙΙ περιλαμβάνει:

(1) την Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ), για την υλοποίηση της οποίας οι φοιτητές/τριες τοποθετούνται σε, συνεργαζόμενες με το Τμήμα, Κοινωνικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής, και πραγματοποιείται 4 ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή) με πλήρες ωράριο και

(2) την Εποπτεία που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 3 ώρες.

 

Μετά τη λήξη της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καλούνται οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας, από τη λίστα των συνεργαζόμενων ανά εξάμηνο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες όπου ενδιαφέρονται να ασκηθούν. Στις δηλώσεις προτίμισης δεν μπορούν να δηλωθούν Πλαίσια και αντικείμενα άσκησης της κοινωνικής εργασίας στα οποία ασκήθηκαν οι φοιτητές/τριες κατά την υλοποίηση της ΠΕΑ Ι.

 

Καθώς το μάθημα ΠΕΑ – Εποπτεία είναι εργαστηριακό, λαμβάνονται παρουσίες. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 2 μόνο απουσιών από την Εποπτεία και 10 ημερών απουσίας από την ΠΕΑ.