Ε΄ Εξάμηνο

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
501 Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεμβάσεων ΜΕ 3 6  
503 Μέθοδοι και Δεξιότητες Συνέντευξης ΜΕ 3 4  
504 Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία ΜΕ 3 4  
512 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Α΄ ΟΜΑΔΑ
506 Διακρίσεις & Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 4  
507 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΜΕΥ 3 4  
513 Κοινωνιολογία της Απόκλισης ΜΕΥ 3 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά - Β΄ ΟΜΑΔΑ
508 Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία ΜΕΥ 3 4  
509 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΜΕΥ 3 4  
510 Διεθνής Κοινωνική Εργασία και Ελληνική Πραγματικότητα ΜΕΥ 3 4  
Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου)
511 Διδακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες ΜΕΥ 3 6