Α΄ Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία ΜΓΥ 3 6  
102 Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού ΜΕΥ 3 6  
103 Γενική Κοινωνιολογία ΜΓΥ 3 6  
104 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΜΓΥ 3 6  
105 Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΓΥ 3 6