Σύμβουλοι φοιτητών/τριών με αναπηρία

Σύμβουλοι ΦμεΑ του Τμήματος είναι οι: