Δούκα Μαρία

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

doukam@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 110 (Ισόγειο)

Ώρες Γραφείου

κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γνωστικό αντικείμενο 
Κοινωνική Εργασία 

Σπουδές

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 • Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία (Μaster in Social Policyand Social Work, University of York, U.K.)
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση ΥπηρεσιώνΥγείας (Μasterin Health Services Studies,Leeds University, U.K.) 
 • Υποψήφια διδάκτωρ στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία, University of Υork, U.K.


Αντικείμενα διδασκαλίας

 • Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση (Θ)
 • Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας (Θ & Ε)
 • Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Θ)
 • Κοινωνική Έρευνα II (Θ & Ε)
 • Εποπτεία ΠΕΑ Ι και ΙΙ (Ε)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψυχική υγεία
 • Θέματα κοινωνικής πολιτικής
 • Ανθρώπινοι πόροι
 • Δημόσια Υγεία
 • Διεπιστημονική συνεργασία
 • Κοινωνική εργασία με άτομα με αναπηρίες
 • Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση
 • Τρίτη ηλικία 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 

Δημοσιεύσεις 

 • Δούκα Μ., Θεοδοσίου Ι., Κατσαρού Β. Κουτελιέρη Ν., Λίτινα Δ., Μπόθου Μ. (2013)
  Η εμπειρία των ατόμων με αναπηρίες από τη συμμετοχή τους στoυς Παραολυμπιακούς Αγώνες, Υπό Δημοσίευση στο Περιοδικό Κοινωνική Εργασία 
 • Μαριόλη Π., Ευστρατιάδου Χ., Δελλαπόρτα Α., Σπυράτου-Λιβιεράτου Α., Δούκα Μ.,  (2011), To Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κοινωνική Εργασία, 26(103)159-178, Ιούλιος-Αύγουστος- Σεπτέμβριος, Αθήνα
 • Δούκα Μαρία. (2011), Η σημασία της “συνέχειας στη φροντίδα” για ασθενείς με Διαβήτη   Τύπου ΙΙ,ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Δούκα Μαρία, (2010), Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 5(2): 95-111 
 • Douka Maria, (2010), Book Review: Dominelli L. (2009), Introducing Social Work, Polity Press, ISBN-1313978074560, Child and Family Social Work, 15(3):384-5, Blackwell Pub. Ltd http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2206.2010.00713.x/pdf
 • Δούκα Μαρία,  Παπαδόπουλος Ιωάννης, (2008), Φροντιστές, μία ξεχασμένη ομάδα του πληθυσμού, ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, Τριμηνιαίο Περιοδικό Προαγωγής Υγείας, 61:12, Ιούλιος, Αύγουστος-Σεπτέμβριος
 • Δούκα Μαρία, (2008), Ο διπλός ρόλος του εργαζόμενου φροντιστή, Εργοθεραπεία, 33: 23-26, Ιανουάριος- Μάρτιος Παπαδόπουλος Ιωάννης, Κοτταρίδου Μαρία, Δούκα Μαρία (2007), Ενεργητική Συμμετοχή και Τρίτη Ηλικία, Ενα βήμα μπροστά, Εργοθεραπεία, 32:24-27, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
 • Κοτταρίδου Μαρία,  Παπαδόπουλος Ιωάννης,  Δούκα Μαρία, (2007), Η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας στις ενδιάμεσες δομές, Εργοθεραπεία, 31:18-21, Ιούλιος-Σεπτέμβριος
 • Δούκα Μαρία, (2006:199-210), Ενδυνάμωση: Μία πρόκληση για την Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, 21(84):199-210, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, Αθήνα
 • Δούκα Μαρία (2003), Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Κόπωσης (Σ.Ε.Κ.) στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών,  18(70):97-108,  Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος, Αθήνα. 
 • Δούκα Μαρία (2002), Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο Επίκεντρο της Νέας Πολιτικής για την Υγεία: Προβλήματα, προοπτικές, Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών,  17(67):135-144, Ιούλιος-Αύγουστος- Σεπτέμβριος, Αθήνα.