Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την επιστήμη της κοινωνικής εργασίας καθώς και για την ταυτότητα και τις δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μέσα από μία συνοπτική παρουσίαση.