Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και για να ενισχύσει την ευημερία τους.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) αποσκοπεί στην εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών ικανών να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες προκλήσεις της Κοινωνικής Εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχει καταρτιστεί και εναρμονίζεται πλήρως με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW) και της Διεθνούς Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

 

Ο προσανατολισμός του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και ερευνητικός, αλλά ταυτόχρονα και επαγγελματικός. Οι φοιτητές και φοιτήτριές του αποκτούν γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθοδολογικά – ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαιτούμενα εφόδια (γνώσεις, πολύπλευρη μελέτη των ψυχοκοινωνικών φαινομένων, μεθοδολογία, ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες) για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε κοινωνικές υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989.

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του έργου, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου). Ειδικότερα, παρέχει:

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και ευκαιρίες επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας σε κοινωνικές υπηρεσίες, που καταλήγει στη λήψη 4ετούς πτυχίου (επιπέδου 6)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου 7).
  • Διδακτορικές σπουδές που καταλήγουν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών (επιπέδου 8).

 

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της λειτουργίας των Ερευνητικών του Εργαστηρίων και της ερευνητικής δραστηριότητας του προσωπικού και των φοιτητών, στην εξέλιξη της επιστήμης και στη καινοτομία, με στόχο τη διαρκή εξειδίκευση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών στις νέες κοινωνικές ανάγκες για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής προετοιμασίας των κοινωνικών λειτουργών.

 

Το Τμήμα διαθέτει ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και διαρκή συνεργασία με φορείς, όπως ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), η Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW και EASSW) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας στην Κοινωνική Εργασία (ESWRA). Επίσης, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του συνεργάζεται με άνω των 220 κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Όραμα του Τμήματος είναι να συνεχίσει να υπηρετεί εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ατομικών δικαιωμάτων, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για την επιστήμη της κοινωνικής εργασίας καθώς και για την ταυτότητα και τις δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μέσα από μία συνοπτική παρουσίαση.