Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

303

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TKE124/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει τις βασικές πολιτικές για την κοινωνική πρόνοια και την εφαρμογή τους στην σημερινή πραγματικότητα. Οι πολιτικές αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κρίσιμων και κατά κανόνα πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η διαμόρφωση των πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών βασίζονται σε αξίες, ιδεολογικές προσεγγίσεις, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, οι οποίες αφορούν όλους τους πολίτες. Η μορφή που λαμβάνουν είναι οι κοινωνικές παροχές, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα επιδόματα αναπηρίας, ανεργίας κλπ.
Το μάθημα έχει ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων των φοιτητών πάνω στην εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας του κράτους μέσα από μία σειρά προγραμμάτων που εστιάζουν στα διάφορα προβλήματα της κοινωνίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, το ρόλο του εθελοντικού τομέα και των ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στην περιγραφή και συζήτηση κοινωνικών προβλημάτων και στην αντιμετώπισή τους μέσα από την περιγραφή προγραμμάτων και πολιτικών αντιμετώπισης τους.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται ως εξής:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με τα Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας, και τους Οργανισμούς – Υπηρεσίες – Ιδρύματα, όπου ασκείται η Κοινωνική Πρόνοια.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν μία σφαιρική εικόνα του κοινωνικού προβλήματος, όπως αυτό βιώνεται και αντιμετωπίζεται, ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές αξίες, γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθούν αποτελεσματικά τους εξυπηρετούμενους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα λάβουν βοήθεια
 • Να δοθούν ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις για το σύστημα παραπομπών των περιστατικών ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
 • Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα όρια του συστήματος κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας
 • Να επισκεφθούν οι φοιτητές ανάλογες Υπηρεσίες και Ιδρύματα, να ευαισθητοποιηθούν στη λειτουργικότητά τους και στον ρόλο του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού ανάλογα με το/τα πρόβλημα/τα των εξυπηρετουμένων, ώστε να προετοιμαστούν για την τοποθέτησή τους σε πλαίσιο για την Πρακτική Εργαστηριακή τους Άσκηση Ι, κατά το Ζ΄ εξάμηνο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Διάρθρωση – Προγράμματα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνική Πρόνοια ανά ηλικιακές ομάδες, σε πλαίσια Εκπαίδευσης, Υγείας, στην προστασία της Οικογένειας και των Ηλικιωμένων, των Αναπήρων, των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 2. Προσέγγιση του κοινωνικού προβλήματος (ορισμός – αίτια – επιδημιολογικά στοιχεία κοινωνικών προβλημάτων και οι συνέπειές τους στο άτομο, την οικογένεια και ευρύτερα)
 3. Περιγραφή κοινωνικών προβλημάτων και σύνδεση τους με τους φορείς αντιμετώπισης τους, τους κοινωνικούς οργανισμούς, την επάρκεια των προγραμμάτων και τον ρόλο του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού.
 4. Φορείς κοινωνικής προστασίας του παιδιού και της μητρότητας (επιδόματα, αναδοχή, υιοθεσία, ιδρυματική περίθαλψη)
 5. Προγράμματα ανοιχτής και κλειστής κοινωνικής προστασίας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, ιδρύματα φιλοξενίας παιδιών)
 6. Φορείς κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Τηλειατρική, Βοήθεια στο σπίτι, γηροκομεία, άσυλα κ.ά.)
 7. Πολιτικές κοινωνικής προστασίας αναπήρων (επιδόματα, περίθαλψη, πρόληψη αναπηρίας, κριτήρια επιλεξιμότητας για παροχή υπηρεσιών και επιδομάτων, μορφές και κατηγορίες αναπηρίας, χρόνιες παθήσεις, προβλήματα ψυχικής υγείας, διεπιστημονική συνεργασία στους χώρους υγείας, εφαρμογή των μεθόδων της κοινωνικής εργασίας)
 8. Πολιτικές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (μετακινούμενοι πληθυσμοί – μετανάστες και πρόσφυγες, μέτρα προστασίας των τσιγγάνων, των αστέγων, αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, φυλακισμένοι, τοξικομανείς, ασθενείς με HIV).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική (100%) εξέταση με:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αλεξιάδου, Α.Σ. (2015). Κοινωνική Προστασία. Αθήνα: University Studio Press.
 • Αλτάνης, Π., Κατσαρού, Φ. & Κουτσοκλένης, Χ. (2001). Στοιχεία Κοινωνικής Πρόνοιας. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Αμίτσης, Γ. (2013). Μοντέλα κατ΄οίκον φροντίδας στο Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Αφουξενίδης, Α., Σαρρής, Ν. & Τσακιρίδη, Ο. (επιμ) (2012). Ενταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 • Εμκε-Πουλοπούλου, Η. (2007). Η μεταναστευτική πρόκληση. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Καλλιδοπούλου, Β. (2001). Το νομοθετικό πλαίσιο της αναδοχής ανηλίκων στην Ελλάδα, στο Καλλινικάκη Θ. (επιμ.) Ανάδοχη φροντίδα, Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Καλογήρου, Χ. (2007). Οι διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Αστική και Δημοτική κατάσταση. Οικοκοινωνία, τεύχος 2, Αθήνα.
 • Κανδυλάκη, Α. (επιμ.). Δίκτυα κοινωνικής προστασίας, Αθήνα: Κριτική.
 • Μακρυδημήτρης, Α. Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, www.addgr,com/news/samizdat.
 • Μητροσύλη, Μ. (1995). Κλειστή περίθαλψη ηλικιωμένων. Θεσμικά και νομικά προβλήματα. Κοινωνική Εργασία, τεύχος 38: 121-125.
 • Πάρλαλης Σ. (επιμ.) (2011). Οι πρακτικές εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Πεδίο.
 • Πιλήσης, Θ. (2011). Η σχολική κοινωνική εργασία στην Ελλάδα: Διαπιστώσεις, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, στο Πάρλαλης Σ., (επιμ.) Οι πρακτικές εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο.
 • Πουλόπουλος, Χ. (2011). Κοινωνική εργασία και Εξαρτήσεις: Οι Κοινότητες της Αλλαγής. Αθήνα: Τόπος.
 • Σταθόπουλος, Π. (2015). Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Πρόνοια. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Σταθόπουλος, Π. (1996). Μετακινούμενοι πληθυσμοί: Μέθοδοι Ψυχοκοινωνικής Αντιμετώπισης. Αθήνα: Ελλην.
 • Στασινοπούλου, Ο. (1990). Κράτος Πρόνοιας. Αθήνα: Gutenberg.
 • Χλέτσος, Μ. (2008). Από την Πρόνοια στην Εργασία: Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική προστασία. Αθήνα: Κριτική.


Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Advances in Social Work
 • Child and Family Social Work
 • Health and Social Work
 • Interdisciplinary Social Work Journal
 • International Journal of Social Work and Human Services Practice
 • Journal of HIV/AIDS and Social Services
 • Journal of Social Service Research
 • Mental Health and Substance Use
 • Social Work
 • Social Work Research
 • Social Work and Society
 • The Social Service Review