Παπούλη Ελένη

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

epapouli@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 110 (Ισόγειο)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 11:00-12:00 & Πέμπτη 16:00-17:30 (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail)

Γνωστικό Αντικείμενο

Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις

 

Σπουδές

  • Διδακτορικό (PhD) στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Φροντίδα (University of Sussex Department of Social Work and Social Care, UK)
  • Μεταπτυχιακό Κοινωνικής Εργασίας στην Διεθνή Παιδική Πρόνοια (MA SW/ΙCW) (University of East Anglia, School of Social Work and  Psychosocial Studies, UK)
  • Πτυχίο (BSW) Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας

 

Αντικείμενα Διδασκαλίας (ΠΠΣ και ΜΠΣ)

  • Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά (ΠΠΣ)
  • Μέθοδοι Επικοινωνίας και Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία (ΠΠΣ)
  • Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας (ΠΠΣ)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΠΠΣ)
  • Διοίκηση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΜΠΣ)

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Επαγγελματική ηθική και δεοντολογία στην κοινωνική εργασία, διδακτική και μεθοδολογία της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, ερευνητική δεοντολογία, επαγγελματικές αξίες και κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία (θεωρία και πρακτική), οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, δημιουργικότητα και τέχνες στην κοινωνική εργασία.

 

Βραβεύσεις

Βράβευση με Teaching Fellowship από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου (Munich University of Applied Sciences/MUAS, Germany), Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015. Τίτλος Aπονομής: Visiting Professor of MUAS.

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές

Μέλος (1ο Αναπληρωματικό) της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου

 

Δημοσιεύσεις