Παπαμιχαήλ Στυλιανή

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

spapamichail@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 307 (2ος όροφος)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 10:00-11:30 & Τετάρτη 12:00-14:00 (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail)

Γνωστικό Αντικείμενο

Κοινωνιολογία της απόκλισης

Μαθήματα 

Γενική Κοινωνιολογία

Κοινωνιολογία της οικογένειας

Κοινωνιολογία της απόκλισης

Κοινωνιολογία της υγείας

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι Κοινωνιολόγος- Εγκληματολόγος και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο υπήρξε ακαδημαϊκή υπότροφος από το 2018 έως το 2022. Από το 2013 μέχρι και το εαρινό εξάμηνο του 2018 υπήρξε επιστημονική και εργαστηριακή συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2017 ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό σε δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (το 2010, βάσει Π.Δ. 407) και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας (2008, 2010-2012 ως επιστημονική συνεργάτης). 

Συνεργάζεται επιστημονικά και ερευνητικά με τον Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, την Επάνοδο Ν.Π.Ι.Δ. για τη μετα -σωφρονιστική μέριμνα, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπ. Δημοσίας Τάξης. 

Είναι συγγραφέας ενός επιστημονικού βιβλίου για τη συντροφική βία και έχει την επιμέλεια ενός τιμητικού τόμου για την αντεγκληματική πολιτική. Επίσης συμμετέχει με πλήθος επιστημονικών συμβολών σε συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

 

 • 1994: Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1996: Μεταπτυχιακό σεμινάριο εγκληματολογικών σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 2004: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Έμφυλη βία
 • Θυματοποίηση και παραβατικότητα ανηλίκων
 • Άτυπος και τυπικός κοινωνικός έλεγχος παρεκκλίνουσας και  εγκληματικής συμπεριφοράς

 •  Παπαμιχαήλ, Σ., Σκλάβου, Κ. (2023). Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Από το ψυχικό τραύμα στην κοινωνική παρέκκλιση. Στο: Α. Κουμούλα, Κ. Σκλάβου (Επιμ.), Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων 2. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-05-0).
 • Παπαμιχαήλ, Σ., (2022). Η έμφυλη διάσταση της κακοποίησης ανηλίκων. Στο Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.), Βία κατά των ανηλίκων. Γιατί η γνώση είναι πρόληψη. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-04-3).
 •  Παπαμιχαήλ, Σ., Σκλάβου, Κ. (2020). Η κοινωνική κατασκευή του φύλου και η έμφυλη βία: Τροφοδοτώντας τον κύκλο της ανισότητας, στο Εγκληματολογία: Περίβλεπτον αλεξίφωτον;, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση, σελ. 279-291, Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
 • ·Παπαμιχαήλ, Σ. (2020). Η ψυχολογική βία και ο εξαναγκαστικός έλεγχος ως σημαντικές μεταβλητές στην κατανόηση της συζυγικής-συντροφικής βίας, “Crime & Punishment”, Νο 7, Ειδικό Αφιέρωμα: Η γυναίκα ως δράστης και θύμα εγκλήματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 43-51, http://www.hscriminology.gr/wp-content/uploads/2020/07/crime-and-punishment-7.pdf?fbclid=IwAR0p9wqbJY6kE7gS7YZDTdypNkbdRh55UXUKD9KSShktLnMoH-3_Jdhz4aE
 • ·Papamichail, S. (2020). Child protection and secondary victimization: The Greek paradox, Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, Special Issue: Sociocultural understanding of violence, Volume 3, Issue 2, p. 91-98. e-ISSN: 2585-2795, Printed-ISSN: 2654-1432. DOI: 10.26386/obrela. v3i2.172. URL: https://www.obrela-journal.gr/index.php/obrela/article/view/172/158
 • Papamichail, S. (2019). Policing Domestic Violence in Greece: The Cooperation of the Police with Women-Victims of Domestic Violence as a Key Factor in the Prevention and Treatment, Journal of Sociology and Social Work, Vol. 7, No. 2, pp. 64-71. DOI: 10.15640/jssw. v7n2a7. URL: http://jsswnet.com/journals/jssw/Vol_7_No_2_December_2019/7.pdf
 • Papamichail, S. (2018). The Role of Teachers in the Detection and Treatment of Child Victimization in the Context of Spousal / Partner Violence, Journal of Education & Social Policy, Vol. 5, No. 3, pp. 163-170. DOI: 10.30845/jesp. v5n3p21 URL: http://jespnet.com/journals/Vol_5_No_3_September_2018/21.pdf
 • Παπαμιχαήλ Σ., Σαββίδης Κ., Κατσαρός Δ., Λιάσκου Μ. (2018). Τα παιδιά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των εφαρμοσμένων προγραμμάτων και παρεμβάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, στο Σύγχρονα θέματα αντεγκληματικής πολιτικής, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, Α. Μαγγανά (επιμ. Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας), σελ. 778-800, Αθήνα: Παπαζήσης. http://pandemos.panteion.gr//index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:18581
 • Παπαμιχαήλ Σ.(2016). Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην υγεία και ασφάλεια των παιδιών: Η ειδική περίπτωση των παιδιών- θυμάτων και μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας, στο Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστωρα Κουράκη, (επιμ. Μ. Γασπαρινάτου), σελ. 1795- 1810. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. http://www.ant-sakkoulas.gr/periexomena/15-2764-2.pdf

  

 • Μέλος της Θεματικής Ομάδας “Φύλο και Κοινωνία” της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Εγκληματολογικής Εταιρείας.
Συμμετοχή σε επιστημονικά και διοικητικά συμβούλια:
 • Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. (Οκτώβριος 2016- Ιανουάριος 2018) και μέλος του Δ.Σ. (2016-2019) της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά (εποπτευόμενη από το Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
 • Μέλος (με την τιμητική θέση της Εφόρου) της Επιστημονικής Επιτροπής και του Δ.Σ. του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Κορυδαλλού (2002-2010).