Σκλάβου Κωνσταντίνα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ksklavou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

ΣΔΟΚΕ, κτίριο Δ΄, γραφείο 110 (Ισόγειο), Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 11:00 – 14:30ν (κατόπιν συνεννόησης, μέσω email)

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαπολιτισμική κοινωνική εργασία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία και στην κοινωνική ένταξη προσφύγων – μεταναστών

Μαθήματα 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Κωνσταντίνα Σκλάβου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Ψυχολογίας), με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εκπαίδευση (Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και στην Κοινωνική Εργασία (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθηνών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει εργαστεί ως κοινωνική λειτουργός από το 2009 – 2021 στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμιγκ Γ.Ν.Α. και από το 1999 – 2008 σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες). Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, από το 2004 σε προπτυχιακά και από το 2008 σε μεταπτυχιακά, συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Το συγγραφικό της έργο αφορά σε επιστημονική μονογραφία και επιπλέον συγγράμματα, για χρήση ως εκπαιδευτικό υλικό, ενώ έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους. Διαθέτει διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες, σε ερευνητικά προγράμματα και σε αξιολογήσεις προγραμμάτων και φορέων, στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων.

(ΦΕΚ διορισμού 1727/τ.Γ΄/28-07-2021)

 

 • 2022 – 2023: Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Ο αθέατος αγώνας των γυναικών στην κατοχή, στην αντίσταση και στη χούντα. Έμφυλη βία και κρατική εξουσία»

 • 2003 – 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας. Τίτλος διατριβής «Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνική ένταξη των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών: Η περίπτωση του λεκανοπεδίου Αττικής»
 • 2015 – 2017 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.). «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εξ’ Αποστάσεως» (αρ. πράξης ΔΟΑΤΑΠ 48-6039). Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τμήμα Κοινωνική Εργασίας
 • 2000 2005 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.). «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 1999 – 2002 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εισαγωγή κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων)
 • 1996 – 1999 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Κλινική και διαπολιτισμική κοινωνική εργασία 
 • Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
 • Έμφυλη βία και ισότητα των φύλων
 • Μετανάστευση και κοινωνικό – πολιτισμική διάσταση του φύλου
 • Εξαρτήσεις και ψυχική υγεία
 • Εποπτεία στην κλινική πράξη της κοινωνικής εργασίας
 • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση

Επιλεγμένες:

Επιστημονική Μονογραφία

Σκλάβου, Κ. (2008). Ενδοοικογενειακή βία και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών γυναικών. Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας (ISBN 978-960-15-2053-7).

Επιμέλειες Συλλογικών Τόμων

1) Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2023).Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων 2. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-05-0).

2) Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2022). Βία κατά των ανηλίκων. Γιατί η γνώση είναι πρόληψη. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-04-3).

3) Κουμούλα, Α., Κώτσης, Κ., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2021).Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-03-6).

4) Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2013). Εξαρτήσεις στην εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους. Αθήνα: Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-3-0).

5) Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2013). Κακοποίηση: Όταν τα παιδικά όνειρα γίνονται εφιάλτες. Αθήνα: Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-0-9).

6) Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2008). Οδηγός διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. Αθήνα: Παπαζήσης (ISBN 978-960-02-2227-2).

7) Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). (2004). Οδηγός διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους

· Παπαμιχαήλ, Σ., Σκλάβου, Κ. (2023). Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Από το ψυχικό τραύμα στην κοινωνική παρέκκλιση. Στο: Α. Κουμούλα, Κ. Σκλάβου (Επιμ.), Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων 2. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.).

· Καραθάνου, Φ., Σκλάβου, Κ. (2022). Σύγκριση Ποιότητας Ζωής Τυπικών και Άτυπων Φροντιστών Ασθενών με Alzheimer. Ελληνικό Περιοδικό Νοσηλευτικής Επιστήμης, 15(2), 51 – 59, https://doi.org/10.24283/hjns.202225.

· Σκλάβου, Κ. (2022). Σχολικός εκφοβισμός: χαρακτηριστικά, αιτίες πρόκλησης και επιπτώσεις της θυματοποίησης ανηλίκων. Στο: Α. Κουμούλα, Κ. Σκλάβου (Επιμ.), Κακοποίηση ανηλίκων. Αθήνα: Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.).

· Σκλάβου, Κ. (2021). Σχολικός εκφοβισμός: Χαρακτηριστικά, αιτίες πρόκλησης και επιπτώσεις θυματοποίησης των ανηλίκων. Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου, 9, 112-120.

· Balikou, P., Sklavou, K. (2021). Pandemic Exacerbates Challenges for Refugee Children and Families. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 4(2), 105-109, doi: 10.26386/obrela.v4i2.158 (ISSN: 2585-2795).

· Βαλασάκη, Μ., Πατέρας, Κ., Σκλάβου, Κ., Μαστρογιαννάκης, Τ. (2021). Πολλαπλές διακρίσεις και βία κατά των γυναικών: Υπηρεσίες υποστήριξης και θεωρητικές προεκτάσεις. Στο: Ν. Βαίου, Γ. Πετράκη, Μ. Στρατηγάκη (Επιμ.), Έμφυλη βία – Βία κατά των γυναικών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

· Σκλάβου, Κ. (2020). Σχολικός εκφοβισμός και επιπτώσεις στη λειτουργικότητα των Παιδιών. Στο: Α. Κουμούλα, Κ. Κώτσης, Κ. Σκλάβου (Επιμ.), Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Τόπος – Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.).

· Παπαμιχαήλ, Σ., Σκλάβου, Κ. (2020). Η κοινωνική κατασκευή του φύλου και η έμφυλη βία: Τροφοδοτώντας τον κύκλο της ανισότητας. Στο: Χ. Τσουραμάνης (Επιμ), Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; Αθήνα: Σιδέρης.

· Σκλάβου, Κ. (2020). Ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες: το πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του τραύματος από την οπτική της κοινωνικής εργασίας. Κοινωνική Εργασία, 133, 50-62.

· Sklavou, K., Valasaki, M., Pateras, K., Mastroyiannakis, T. (2020). Violence against women and unemployment through a multidisciplinary and critical approach. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health,3(2), 82-90, doi: 10.26386/obrela.v3i2.179 (ISSN: 2585-2795).

· Sklavou, K. (2019). Violence against women in armed conflicts: pre, during and post. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 2(4), 254-258, doi: 10.26386/obrela.v2i4.138 (ISSN: 2585-2795).

· Sklavou, K. (2019). Working in groups in the practice of social work. A general view. International Multilingual Journal of Science and Technology, 4(8), 651 – 657 (ISSN: 2528-9810).

· Sklavou, K. (2019). A theoretical approach to intercultural counseling through social work practice. Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences, Lupine Publishers, 3(4), 221 – 226, doi: 10.32474/PRJFGS.2019.03.000167 (ISSN: 2638-6062).

· Sklavou, K. (2018). The role of social work practice in cross-cultural interview. International Journal of Humanities and Social Science, Center for Promoting Ideas, 8(11), 26 – 30, doi:10.30845/ijhss.v8n11p4 (ISSN 2220-8488 Print, 2221-0989 Online).

· Sklavou, K. (2018).The role of social work in mental health in a variable multicultural environment. Journal of Sociology and Social Work, 6(2), 6 – 11, doi:10.15640/jssw.v6n2a2 (ISSN: 2333-5807 Print, 2333-5815 Online).

 • 2023 – συνεχίζεται: Διευθύντρια Σύνταξης του Περιοδικού «Κοινωνική Εργασία», Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ. – Σ.Κ.Λ.Ε.)
 • ·2022 – συνεχίζεται: Τακτικό Μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την Εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων (ΦΕΚ 5604/2-11-2022).
 •  2022 – συνεχίζεται: Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πολιτογράφησης (αρ. 12, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Δήμου Αθηναίων, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1067/17-11-2022).
 • ·2021 – συνεχίζεται: Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΠΑΔΑ (Ε.Ι.Φ. – ΠΑΔΑ), απόφαση Συγκλήτου, υπ’ αριθμ. 77936/30-9-2021.
 • 2010 – 2015: Editorial board member, Περιοδικό Journal Health Psychology Research.
 • 2010 – 2021: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», Σισμανογλείου ΓΝΑ
 • 2017 – 2021: Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Σισμανογλείου ΓΝΑ
 • 2016 – συνεχίζεται: Γενική Γραμματέας του ΔΣ της Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.)
 • 2013 – 2015: Αντιπρόεδρος και Μέλος (2011-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες