Βασιλείου Κωνσταντίνα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kvasileiou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, Γραφείο 307 (τρίτος όροφος)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 16.00-17.00 & Τετάρτη 14.00-17.00 κατόπιν συνεννόησης μέσω email

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Μαθήματα 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Κωνσταντίνα Βασιλείου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) από τον Οκτώβριο του 2022 (ΦΕΚ – 2400/τ.Γ’/26-09-2022). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών (PhD) του Πανεπιστήμιου Brunel της Μεγάλης Βρετανίας. Από το 2010 έχει εργαστεί, αρχικά ως βοηθός ερευνητή και στη συνέχεια ως ερευνήτρια, σε μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα έτη 2019-2022 εργάστηκε ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΔΑ όπου και δίδαξε τα μαθήματα της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας στην κοινωνική έρευνα σε προπτυχιακό επίπεδο. Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

 • 2015 – Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Ψυχολογία και τα Πληροφοριακά Συστήματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Brunel University London, Ηνωμένο Βασίλειο. Αναγνώριση Ισοτιμίας απο ΔΟΑΤΑΠ – Αριθμός Πράξης: 25 1-3868
 • 2010 – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MSc) στις Μεθόδους Ερευνών στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, University of Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, Αναγνώριση Ισοτιμίας απο ΔΟΑΤΑΠ – Αριθμός Πράξης: 25 1-3873
 • 2009 – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MSc) στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • 2005 – Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Μεθοδολογικά ζητήματα/προβλήματα στην ψυχολογία και ευρύτερα τις κοινωνικές επιστήμες
 • Κοινωνιο-ψυχολογικές διαστάσεις στη διάδραση ανθρώπου-μηχανής
 • Κοινωνιο-ψυχολογικές διαστάσεις στην υγεία και την ασθένεια

 

 

Επιλεγμένες:

Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 • Prosser, A.M.B., Hamshaw, R.J.T., Meyer, J., Bagnall, R., Blackwood, L., Huysamen, M., Jordan, A., Vasileiou, K., & Walter, Z. (2022). When open data closes the door: A critical examination of the past, present and the potential future for open data guidelines in journals. British Journal of Social Psychology. DOI: 10.1111/bjso.12576
 • Vasileiou, K., Barnett, J., & Stanton Fraser, D. (2022). Integrating local and scientific knowledge in disaster risk reduction: A systematic review of motivations, processes, and outcomes. International Journal of Disaster Risk Reduction, 81, 103255. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103255
 • Harrison, D., Rowland, S., Wood, G., Bakewell, L., Petridis, I., Long, K., Vasileiou, K., Barnett, J., Barreto, M., Wilson, M., Lawson, S., & Vines, J. (2022). Designing Technology-Mediated Peer Support for Postgraduate Research Students at Risk of Loneliness and Isolation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction. https://doi.org/10.1145/3534961
 • Jordan, A., Carter, B., & Vasileiou, K. (2021). “Pain talk”: A triadic collaboration in which nurses promote opportunities for engaging children and their parents about managing children’s pain. Paediatric and Neonatal Pain, 3, 123-133. DOI: 10.1002/pne2.12061.
 • Jordan, A., Vasileiou, K., Brown, C., & Caes, L. (2021). Supporting primary school children with Juvenile Idiopathic Arthritis: A qualitative investigation of teaching staff experiences. Children, 8, 555. https://doi.org/10.3390/children8070555
 • Vasileiou, K., Smith, P., & Kagee, A. (2020). “The way I am treated is as if I am under my mother’s care”: qualitative study of patients’ experiences of receiving hospice care services in South Africa. BMC Palliative Care, 19, 95. https://doi.org/10.1186/s12904-020-00605-1
 • Smith, P., Vasileiou, K., Jordan, A., (2020). Healthcare professionals’ perceptions and experiences of using a cold cot following the loss of a baby: a qualitative study in maternity and neonatal units in the UK. BMC Pregnancy and Childbirth, 20, 175. https://doi.org/10.1186/s12884-020-02865-4
 • Kagee, A., Vasileiou, K., & Smith, P. (2020). Experiences of work-related stress and coping among palliative care staff in South Africa: a qualitative study. South African Journal of Psychology, 50(3), 425–437. https://doi.org/10.1177/0081246320902300
 • Barnett, J., Vasileiou, K., Lucas, J. S. (2020). Conversations about food allergy risk with restaurant staff when eating out: A customer perspective. Food Control, 108, 106858. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106858
 • Lee, K., Vasileiou K., & Barnett, J. (2019). “lonely within the mother”: An interpretative phenomenological analysis of first-time mothers’ experiences of loneliness. Journal of Health Psychology, 24, 1334–1344. DOI: 10.1177/135910531772345
 • Vasileiou, K., Barnett, J., Barreto, M., Vines, J., Atkinson, M., Long, … & Wilson, M. (2019). Coping with loneliness: a qualitative interview study with young adults at University. Mental Health & Prevention, 13, 21-30. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2018.11.002
 • Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., Young, T. (2018). Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. BMC Medical Research Methodology, 18, 148. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7

 

 • Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου (2016) και 3ου (2017) South West Annual Qualitative Research Symposium, Bath, UK
 • Κριτής (reviewer) εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Οργάνωση και επιμέλεια ημερίδας για τη διάχυση (dissemination) ερευνητικών αποτελεσμάτων, 16 Οκτωβρίου 2017, Bath, UK