Παπαποστόλου Δανάη

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 5381173

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 305 (2ος όροφος)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00