Παπαδοπούλου Δήμητρα

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dimipapad89@gmail.com

Φυσικό περιβάλλον και καταστροφές στην Ελλάδα: Συγκριτική μελέτη των παρεμβάσεων κοινωνικών λειτουργών και των αυτοοργανωμένων πρωτοβουλιών στην κοινότητα.

Οι φυσικές καταστροφές που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, έχουν εγείρει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ως μείζον στην ακαδημαική κοινότητα. Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα επιχειρήσει να αναδείξει τα ζητήματα του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας και πιο συγκεκριμένα θα μελετήσει τις παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών σε σύγκριση με τις παρεμβάσεις που οργανώθηκαν με αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες από εθελοντές και κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν. Σε θεωρητικό επίπεδο, θα επιχειρηθεί η απόδοση βασικών περιβαλλοντικών εννοιών, όπως το περιβάλλον, οι καταστροφές και η κλιματική αλλαγή. Επίσης θα γίνει η  σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με την βιομηχανική επανάσταση και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του σήμερα, θέτοντας τις βάσεις για την κατανόηση των επιπτώσεων των καταστροφών στους ανθρώπους. Η ιστορική αναδρομή σχετικά με την επιρροή των ζητημάτων του περιβάλλοντος στην πρακτική και την θεωρία της Κοινωνικής Εργασίας και η αποσαφίνιση της έννοιας της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι επίσης σημαντικές για την θεωρητική τεκμηρίωση. Τέλος, η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με την ποιοτική μέθοδο, με τη διενέργεια ημιδομημένων συνεντέυξεων, ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα διεξεχθεί με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.

Λέξεις κλειδιά: φυσικές καταστροφές, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, νεοφιλελευθερισμός, περιβαλλοντική δικαιοσύνη, Κοινωνική Εργασία, ποιοτική έρευνα

   

 

Ιωακειμίδης Βασίλειος, Επιβλέπων Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.