Ντελή Ευπραξία

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

efideli@yahoo.gr

«Όψεις και συσχετίσεις της χρήσης και της έμφυλης κακοποίησης: Το βίωμα, οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις θεραπευόμενων τοξικοεξαρτώμενων γυναικών»

 

Η γυναικεία ουσιοεξάρτηση και η έμφυλη βία αποτελούν παγκόσμια δυο πολυσύνθετα κοινωνικά προβλήματα που διατρέχουν τις κοινωνίες, γεννώντας προβληματισμούς τόσο για την θέση των γυναικών στο κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, όσο και για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Η συνύπαρξη της έμφυλης βίας στις ιστορίες εξαρτημένων γυναικών και η ανάδυση της έμφυλης έρευνας μόλις τα τελευταία χρόνια, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τους κοινωνικούς επιστήμονες να μελετούν σε βάθος τα ζητήματα των έμφυλων ανισοτήτων, του σεξισμού και της κανονικοποίησης της βίας που βιώνουν οι γυναίκες με εμπειρίες κατάχρησης ουσιών, καθώς είναι ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό, το στίγμα και την καταπίεση. Κεντρικός σκοπός της εν λόγω έρευνας θα αποτελέσει η διερεύνηση και ανάδειξη του έμφυλου φαινομένου της κακοποίησης/βίας, σε σχέση με την εξάρτηση λόγω χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να παρέχει τις απαραίτητες εκείνες συνδέσεις για τους τρόπους με τους οποίους οι εμπειρίες ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας, οι προσωπικές ταυτότητες και οι ενέργειες/δράσεις των γυναικών σε συνάρτηση με το φύλο και τις σχέσεις εξουσίας, επηρέασαν την πορεία προς την ουσιοεξάρτηση και την ποιότητα της καθημερινότητας τους εντός χρήσης. Στην εν λόγω διατριβή θα πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα με την χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων της συνέντευξης σε βάθος και της έρευνας αρχείου σε σαράντα γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας ευελπιστούμε να αποτελέσουν ένα ερμηνευτικό εργαλείο, που θα αναδείξει τις «φωνές» και τις ανάγκες των γυναικών με εμπειρίες έμφυλης βίας και χρήσης, παρέχοντας νέους τρόπους πρόληψης, σχεδιασμού και υλοποίησης θεραπευτικών προγραμμάτων. Τέλος, αισιοδοξούμε στην ενίσχυση των θεωρητικών θεμελίων και πρακτικών, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στους χώρους εργασίας των κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να συμβάλλουν στην άρση των έμφυλων ανισοτήτων και καταπιεστικών κοινωνικών δομών, όπως αυτή του σεξισμού, που τραυματίζει ψυχικά και σωματικά τις γυναίκες εντός και εκτός χρήσης, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις ενδυνάμωσης και χειραφέτησης τους από κάθε μορφή διάκρισης και περιθωριοποίησης. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: έμφυλη/ενδοοικογενειακή βία, ουσιοεξάρτηση,  χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, γυναίκες.

   

 

Ασημόπουλος Χαρίσιος (Επιβλ.), Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.   

Πουλόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δεδότση Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.