Λεμονούδη Μυρσίνη

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

myrto_lem_@hotmail.com

Eφαρμογή και Aξιολόγηση του Ομαδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Σύναψης Ρομαντικών Σχέσεων σε Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας του Ομαδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Σύναψης Ρομαντικών Σχέσεων σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ. Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθεί κατά πόσο η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες σύναψης ρομαντικών σχέσεων, να αποκτήσουν πιο θετικές αντιλήψεις αναφορικά με τη σύναψη μίας ρομαντικής σχέσης και να μειώσουν τα αρνητικά συναισθήματα που τους προκαλεί η δυσκολία που βιώνουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση σε ρομαντικό επίπεδο.  ρομαντικές σχέσεις κατέχουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ευεξίας, της σωματικής και ψυχικής υγείας. Η ανάγκη των ατόμων να συνάψουν σχέσεις είναι εγγενής, αλλά οι δεξιότητες σύναψης υγιών ρομαντικών σχέσεων αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ζωής. Τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύονται με τη σύναψη μιας σχέσης καθώς δε γνωρίζουν τον τρόπο να κινηθούν προς τον στόχο τους με αποτελεσματικό τρόπο. Τα ελλείμματά τους στις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση ρομαντικών σχέσεων. Η εκπαίδευση στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και περιλαμβάνει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων όπως κοινωνικές, επικοινωνιακές, επίλυσης προβλημάτων, ρύθμισης συναισθήματος, αλλά και ειδικές δεξιότητες όπως η διαδικασία του φλερτ, η προσέγγιση του άλλου ατόμου, η αναζήτηση και η επιλογή ενός εν δυνάμει συντρόφου. Υπό αυτό το πρίσμα, τα άτομα με ΔΑΦ χρήζουν υποστήριξης και προτείνεται η δημιουργία και διεξαγωγή ειδικού ομαδικού προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων σύναψης ρομαντικών σχέσεων για να καταφέρουν να υπερκεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτό τον τομέα. Το δείγμα της έρευνας θα αποτελείται από 50 άτομα με ΔΑΦ πρώτου επιπέδου, ηλικίας 16 έως 35 ετών. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 12 δίωρες συνεδρίες, δομημένες σύμφωνα με τις αρχές του γνωσιακού – συμπεριφοριστικού μοντέλου θεραπείας. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της εκπαίδευσης των μελών σε κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και δεξιότητες αναφορικά με τη σύναψη μίας ρομαντικής σχέσης. Τα ερωτηματολόγια που θα χορηγηθούν πριν και μετά την παρέμβαση για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης είναι τα εξής: 1. Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (Ε.Γ.Υ. 28 / General Health Questionnaire), 2. Η Κλίμακα C.E.S.-D. (Center for Epidemiological Studies – Depression), 3. Η Κλίμακα δεσμού ενηλίκων, 4. Το Ερωτηματολόγιο Γνωριμιών (Dating Scale από το Dating and Assertion Questionnaire), 5. Η Κλίμακα Dating Anxiety for Adolescents, 6. Η Κλίμακα Relation Belief Scale, και 7. Η Κλίμακα Fear of Intimacy Scale. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία αναμνηστική συνάντηση μετά από τρεις μήνες όπου θα δοθούν ξανά τα σχετικά ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση της διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. Το ομαδικό πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε άτομα με ΔΑΦ για την επίτευξη υγιών ρομαντικών σχέσεων και στην καθοδήγησή τους με κατάλληλο τρόπο στην επιτυχή προσέγγιση ενός εν δυνάμει ερωτικού συντρόφου. 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Ρομαντικές Σχέσεις, Αναδυόμενη Ενηλικίωση, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Ομαδικά προγράμματα, Κοινωνικές δεξιότητες

 

Μανιαδάκη Κατερίνα (Επιβλ.), Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.       

Παπαηλιού Χριστίνα,Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α.     

Χατζηιωάννου Κορνηλία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

 

5/20-4-2021