Κοντογιάννη Ελένη

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ekontogi@uniwa.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 5381307

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 109 (Ισόγειο)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 12:00-14:00 & Τρίτη 14:00-16:00, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική Εργασία

 

Σπουδές

  • Μεταπτυχιακό Κοινωνικής  Εργασίας (Master in Social Work) στον Κοινων. Σχεδιασμό και Κοινων. Πολιτική
  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 

 

Αντικείμενα διδασκαλίας

  • Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας (Ε)
  • Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην ΚΕΟ (Ε) 
  • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία (Θ)
  • Εποπτεία στην ΠΕΑ Ι & ΙΙ