Κομπότη Δέσποινα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkompoti@uniwa.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 538 1307

Διεύθυνση Γραφείου

Αρχαίος Ελαιώνας, κτήριο Δ, γρ.109 (ισόγειο), Λεωφ. Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 14:00-15:00 & Παρασκευή 14:00-15:00, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γνωστικό Αντικείμενο

Κοινωνική Εργασία 

Μαθήματα 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Δέσποινα Κομπότη σπούδασε Κοινωνική Εργασία στην Αθήνα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Bradford: «ΜΑ in Social and Community Work Studies».Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών (PhD) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ως κοινωνική λειτουργός, εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ (2003 – 2009), στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ (1995 – 2003) και στο Project Bureau, WELCOME HUSITA – Bogman Management Consultant, Maastricht, Netherlands (COMMET grant για νέους αποφοίτους).

Συμμετέχει στην επιτροπή του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας” του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα με αντικείμενα την μετανάστευση και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, τις μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, τα στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Μ. Βρετανία. Είχε συμμετοχή σε έρευνες για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ΡΟΜΑ Δυτικής Αττικής και καλών πρακτικών στήριξης και προαγωγής της κοινωνικής τους ένταξης . ‘Ήταν Επιστημονική υπεύθυνη έρευνας με θέμα <Καταγραφή αναγκών τω νέων 15-24 ετών > για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Youth Guarantee- Tree steps to find a job VS/2016/0105 για το Δήμο Αιγάλεω. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις πολιτικές και τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ,την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής ,καθώς και τη μεθοδολογία κοινοτικών παρεμβάσεων.

Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο έχει ανακοινώσει σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά συνέδρια και ημερίδες

(ΦΕΚ διορισμού 254/τ. Γ  8-4-2009)

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Μεταπτυχιακό Κοινωνικής  Εργασίας (1994)
 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (1993)
 • Πολιτικές και μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο 
 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
 • Μεθοδολογία κοινοτικών παρεμβάσεων 

 

Asimopoulos, Ch., Martinaki, S., Kontogianni, E., & Kompoti, D. (2019). Public services employees’ attitudes towards Roma in Greece: The need for a social work response, Journal of Sociology and Social Work, Journal of Sociology and Social Work, Vol.7, No 2,105-114

Asimopoulos, Ch., Martinaki, S., Kompoti, D., Kontogianni, E., & Gouga, G. (2019) Anti-Roma prejudice in Greece: A challenge for social work, Comunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences, 18, 85-100. 

Ασημόπουλος Χ., Κομπότη Δ., Κοντογιάννη Ε., Μαρτινάκη Σ., Παχή Κ., Τζανετή Π., Στάσεις μελών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τους ΡΟΜΑ στην Ελλάδα ( 2019), Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 36(2), 202-211. 

Κομπότη Δ., Μετανάστευση και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης( 2013), Περιοδικό Κοινωνική Εργασία, τεύχος 109, Αθήνα 

Κομπότη Δ. ,Μονογονεϊκές οικογένειες – Ευάλωτες ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, Πρακτικά Συνεδρίου ‘Οικογένεια-Ευρώπη-21ος αιώνας (1998), Εκδόσεις Λιβάνη

Κομπότη Δ., Τα στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Μ. Βρετανία στο κατώφλι του 2000, Περιοδικό ‘Εκλογή’, Οκτ.-Νοέ.-Δεκ.1995, τεύχος 107, Αθήνα

Κομπότη Δ., Το πρόβλημα των νέων (ηλικίας 16-25 ετών) αστέγων στη Μ. Βρετανία σήμερα, Περιοδικό ‘Κοινωνική Εργασία’, Απρ.-Μάϊ.-Ιούν.1995, τεύχος 38, Αθήνα

 

 • Μέλος   της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του ΠΑΔΑ
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο 1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας, Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση-Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία, 7-8 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο 2ο  Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνική Εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αλλαγή ¨Ενδυναμώνοντας ανθρώπους και κοινότητες¨,17-18 Μαρτίου 2017, Αθήνα
 • Τιμητικό Δίπλωμα για τη συμμετοχή μου στη Διοίκηση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
 • Μέλος της Επιτροπής  Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
 • Μέλος του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων  του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας