Κομπότη Δέσποινα

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkompoti@uniwa.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 5381307

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 109 (Ισόγειο)

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη15:00-16:00 & Παρασκευή 15:00-16:00, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική Εργασία

 

Σπουδές

  • Μεταπτυχιακό Κοινωνικής  Εργασίας 
  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 

 

Αντικείμενα διδασκαλίας

  • Εποπτεία στην Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση Ι & ΙΙ
  • Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία Ι
  • Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία ΙΙ
                    

Βιογραφικό σημείωμα