Ασημόπουλος Χάρης

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chasimo@uniwa.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 538 1269

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 304 (2ος όροφος)

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 15:00-17:00 & Πέμπτη 13:00-15:00, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική Εργασία

 

Σπουδές

  • Διδακτορικό Κοινωνικής Εργασίας
  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
  • Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

 

Αντικείμενα διδασκαλίας

  • Κοινωνική Εργασία με οικογένεια
  • Κοινωνική Εργασία στην υγεία-ψυχική υγεία
  • Κοινωνική Εργασία με παιδιά και εφήβους
  • Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία

 

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δημοσιεύσεις επιστημονικού έργου