ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η πρόληψη ως εργαλείο διαχείρισης προβλημάτων τάξης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας» το οποίο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος και ειδικότερα από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και
Κοινοτικών Παρεμβάσεων, οι Διευθυντές/τριες των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, με επιστολή τους εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΔΑ