ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Στις 15 και 16 Μαΐου 2023, το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (Ε.ΣΥ.ΨΥ.ΚΟ.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ».

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν η παροχή επικαιροποιημένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να δρουν ως «ενεργοί αποτροπείς».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ