Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι φοιτητές/τριες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ)

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας (7 και άνω) των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνετε αίτηση για μετακίνηση Erasmus, με βάση την αναλυτική σας βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
  2. Να έχετε περάσει τα 2/3 των μαθημάτων.
  3. Να έχετε ολοκληρώσει τα εξάμηνα πρακτικής εργαστηριακή άσκησης.
  4. Γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Β2 ή ανώτερο).

 

Β. Σπουδές σε Πανεπιστήμια (STUDIES) εκτός Ελλάδας

  1. Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι/ες τουλάχιστον στο 2οέτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλετε την αίτηση.
  2. Να έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
  3. Μέσος όρος βαθμολογίας (7 και άνω) των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνετε αίτηση για μετακίνηση Erasmus,με βάση την αναλυτική σας βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
  4. Γνώση ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

 

Υπεύθυνη Erasmus+
Δρ. Ελένη Παπούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αίτηση υποτροφίας Erasmus – Οδηγίες