Υπενθύμιση για Πτυχιακές Εργασίες προηγούμενων ετών

Υπενθύμιση για Πτυχιακές Εργασίες προηγούμενων ετών

Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να τη συνεχίσουν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, το θέμα και τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα καθηγητή/τρια έως την λήξη των εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου.

Για την επιτροπή πτυχιακών

  Μ. Δούκα και Δ. Κομπότη