ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΑ ΙΙ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ