ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα «Γενική Κοινωνιολογία» , «Κοινωνιολογία της οικογένειας» και «Κοινωνιολογία της απόκλισης» με διδάσκουσα την Στέλλα Παπαμιχαήλ, καλούνται να το δηλώσουν από 1/8/2020 έως και 20/8/2020 μέσα από την πλατφόρμα e-class, όπου έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις για κάθε μάθημα ξεχωριστά. 

Απαιτείται η εντός προθεσμίας δήλωση προκειμένου εγκαίρως να σχηματιστούν οι ομάδες προφορικής εξέτασης. Συνεπώς καλείστε όλοι /ες να τηρήσετε τις ανωτέρω ημερομηνίες.