Προκήρυξη θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Kλασική κινητικότητα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Προκήρυξη θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Kλασική κινητικότητα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Προκήρυξη Σπουδων Erasmus ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 21ffinal Copy

Προκήρυξη θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Kλασική κινητικότητα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21