ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΣΔΟΚΕ Πα.Δ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΣΔΟΚΕ Πα.Δ.Α.

aitisi_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 41730 – 27-04-2023 Αιγάλεω

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ aitisi_

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ 2023