ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΜ