ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Σας ενημερώσουμε ότι, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων του
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 παρατείνεται έως και τη
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να προβείτε σε τυχόν διορθώσεις ή
οριστικοποιήσεις των πρόχειρων δηλώσεων σας, για να οριστικοποιήσουμε κι
εμείς με τη σειρά μας τις δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματος.