Παράταση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες

Παράταση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράτασης των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες έως τις 7 Ιουνίου 2024

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αναθεωρημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Final ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ’ Α.Ε. 2024-2025_2