ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ορίζεται από:

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται Ηλεκτρονικά στο e-mail: socwo@uniwa.gr. με θέμα
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024»

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη (υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://sw.uniwa.gr/katataktiries-exetaseis/ )
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου ή Φωτοαντίγραφο, Βεβαίωσης περάτωσης φοίτησης που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου ή Φωτοαντίγραφο, Αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Εφόσον συντρέχουν λόγοι, σχετικό έγγραφο επίσημης αρχής για συμμετοχή στις εξετάσεις με προφορική εξέταση.

Διευκρινίσεις-οδηγίες:
1. Δεν υποβάλλονται και δεν λαμβάνονται υπόψη Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών για τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Εάν έχετε δυο προπτυχιακά πτυχία καταθέτετε το ένα εκ των δύο, δικής σας επιλογής.
2. Ανεξάρτητα από τη συνάφεια του πτυχίου σας με το αντικείμενο του Τμήματος μας, εξετάζεστε και στα τρία μαθήματα προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στις κατατακτήριες εξετάσεις.
3. Το πρόγραμμα για την διεξαγωγή των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων δια ζώσης, θα ανακοινωθεί μετά την λήξη των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε εύλογο χρόνο πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
4. Θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση οι ημερομηνίες εξετάσεων και οι οδηγίες για την διαδικασία των εξετάσεων.