ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ του Η’ Εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πτυχίου Πανεπιστημίου που το έχουν δηλώσει θα πρέπει α) να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, και β) να επιλέξουν εναλλακτικά και να δηλώσουν τελικά ένα από τα υπόλοιπα δύο μαθήματα της συγκεκριμένης ομάδας των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθήματων του Η’ Εξαμήνου:

· «Κοινωνική Εργασία στην Υγεία», ή

· «Έμφυλες Ταυτότητες και Σεξουαλικός Προσανατολισμός».

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πτυχίου ΤΕΙ θα ενημερωθούν σύντομα για το νέο μάθημα που θα πρέπει να δηλώσουν σε αντιστοίχιση και αντικατάσταση του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ