ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ««Ενεργοί αποτροπείς και ενεργοί παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την έμφυλη βία στη ζωή των νέων»