Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΡΑ 4-4-2022 ΛΟΓΩ ΟΚΡΩΜΟΣΙΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΡΑ 4-4-2022 ΛΟΓΩ ΟΚΡΩΜΟΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα 4/4/2022 η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας δεν θα δεχθεί κοινό γιατί θα
πραγματοποιήσει την Τελετή Καθομολόγησης.