Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας : Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και καλές πρακτικές φροντίδας (11/12/2109)

Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας : Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και καλές πρακτικές φροντίδας (11/12/2109)

Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας : Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και καλές πρακτικές φροντίδας (11/12/2109)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ