ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤOΣ 2020-2021 & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤOΣ 2020-2021 & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΜ Κ Ε ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020 21 (1)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔ ΥΠ 2020 21