ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ε-ΡΕΥΝΑ» ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤ’