ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΗΝΑ” ΑΠΟ ΤΗ Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΗΝΑ” ΑΠΟ ΤΗ Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΧΕΝ