ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου (ΑΠΟΦ.74268/ΦΕΚ 4621/2020), μπορείτε να υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω της ΠΥΛΗΣ του ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ, αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας σε μαθήματα (μέχρι 3 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια σπουδών), κατά την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού εξαμήνου 2022-2023.
Για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας σε μάθημα είναι :
Από την Πέμπτη 19/01/2023 έως και τη Δευτέρα 23/01/2023.
Προσοχή!
‘Οσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν ήδη αιτηθεί βελτίωση σε 3 (τρία) μαθήματα δενδικαιούνται άλλης αίτησης, είτε δεν επέτυχαν βελτίωση βαθμού, είτε δεν συμμετείχαν στην εξέταση για βελτίωση βαθμού.