Αντιστοιχίσεις μαθημάτων και διευκρινίσεις για πτυχίο ΤΕΙ